Public Consultation – Derrigimlagh to Kylemore Greenway

Public Consultation – Derrigimlagh to Kylemore Greenway
Notice from Galway County Council – 30th January 2024

Derrigimlagh to Kylemore Greenway Public Consultation 1

Galway County Council are inviting residents of the local area, members of the public and other interested parties to participate in a non-statutory public consultation on the study area, constraints and opportunities for the Derrigimlagh to Kylemore Greenway project. Your participation in this consultation is important, and we value any feedback which you think should be reviewed by the Project Team to help inform the development of the project.

To facilitate this, an in-person public consultation event will take place at Clifden Station House Hotel, Galway Road, Clifden, H71 AK52 on Tuesday 6th February 2024 from 12:00pm to 8:00pm. Maps and documents will be on display and members of the Project Team will be available to discuss any queries or concerns regarding the project.

A project website has been developed, derrigimlaghtokylemoregreenway.ie, where all project information, including the maps and documents on display at the in-person public consultation event, can be accessed. A questionnaire is also available on the website, providing you an opportunity to have your say on the project.

Please submit your views and feedback online or send by post or email on or before Friday 16th February 2024 to:

Email: [email protected]

Post:    Derrigimlagh to Kylemore Greenway Project, NRPO Office, Galway County Council, Corporate House, City East Business Park, Ballybrit, Galway, H91 KT67

 

If you do not have access to internet or email, please feel free to contact the Project Team on 091 509 570 (9:00am to 4.30pm Monday to Friday).

Deirdre Tully – Ruiz

Connemara Greenway Project, NRPO Office |Galway County Council

Corporate HouseCity East Business PkBallybrit | Galway H91 KT67

Email: [email protected]

Tel: 091 509570

www.galway.iewww.twitter.com/galwaycocowww.facebook.com/GalwayCounty

 

 

Glasbhealach Deirgimleach go Coill Mhóir

 

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ 1

 

Tá cuireadh á thabhairt ag Comhairle Chontae na Gaillimhe do chónaitheoirí an cheantair áitiúil, don phobal agus do pháirtithe leasmhara eile páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán poiblí neamhreachtúil ar an limistéar staidéir, srianta agus deiseanna don thionscadal Glasbhealaigh idir Deirgimleach agus an Choill Mhór. Tá do rannpháirtíocht sa chomhairliúchán seo tábhachtach, agus is mór againn aon aiseolas a cheapann tú ar chóir d’fhoireann an Tionscadail athbhreithniú a dhéanamh air chun cabhrú le forbairt an tionscadail seo.

 

Chun é sin a éascú, beidh ócáid chomhairliúcháin phoiblí phearsanta ar siúl in Óstán Teach an Staisiúin,An Chlochán/Clifden Station House Hotel, Bóthar na Gaillimhe, An Clochán, H71 AK52 Dé Máirt 6ú Feabhra 2024 ó 12:00pm go 8:00pm. Beidh léarscáileanna agus doiciméid ar taispeáint agus beidh baill d’Fhoireann an Tionscadail ar fáil chun aon cheisteanna nó ábhair imní a bhaineann leis an tionscadal a phlé.

 

Forbraíodh suíomh Gréasáin tionscadail, derrigimlaghtokylemoregreenway.ie, áit ar féidir rochtain a fháil ar gach eolas faoin tionscadal, lena n-áirítear na léarscáileanna agus na doiciméid a bheidh ar taispeáint ag an ócáid chomhairliúcháin phoiblí phearsanta. Tá ceistneoir ar fáil ar an suíomh gréasáin freisin, rud a thabharfaidh deis duit do thuairim a chur in iúl faoin tionscadal.

 

Cuir isteach do thuairimí agus aiseolas ar líne nó tríd an bpost nó ar ríomhphost faoin Dé hAoine 16ú Feabhra 2024 chuig:

 

Ríomhphost:   [email protected]

Seoladh Poist:  An Tioscadal Glasbhealaigh Deirgimleach go Coill Mhóir, Oifig NPRO, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Teach Corparáideach, Páirc Ghnó Oirthear na Cathrach, Baile an Bhriotaigh, Gaillimh, H91 KT67

 

Mura bhfuil rochtain agat ar an idirlíon ná ar ríomhphost, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh le Foireann an Tionscadail ag 091 509 570 (9:00am go 4.30pm Luan go Aoine).

Deirdre Tully – Ruiz

Connemara Greenway Project, NRPO Office |Galway County Council

Corporate HouseCity East Business PkBallybrit | Galway H91 KT67

Email: [email protected]

Tel: 091 509570

www.galway.iewww.twitter.com/galwaycocowww.facebook.com/GalwayCounty