Information on Plean Gaeilge don Chlochán / Irish Language Plan for Clifden

Information on Plean Gaeilge don Chlochán / Irish Language Plan for Clifden

A Chara

Clifden has been given official state recognition as a Gaeltacht Service Town and an effective language plan will now be developed to promote Irish throughout the whole community.  You and/or your organisation can have your voices heard and be part of this exciting plan by taking a few minutes to answer the attached questionnaire.  This survey will provide us with accurate information on how Irish is currently used in our community and how we can expand and develop it in the future.  In order to contact as many people as possible, and if you are your organisations contact, could you forward to your data base and ask that they complete and return the survey also.  Your participation in shaping this plan would be greatly appreciated.

Should you have any queries and to forward completed questionnaires please email:

[email protected]

 

We would also like to invite you and any groups you may be linked with to join in a Stakeholders Zoom call to discuss how the plan can proceed.  This meeting will take place on Wednesday 1st February between 5.00 p.m. and 6.00 p.m.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88981143966?pwd=Uk92YnRYMlNqRy9QcFpSQUdDbXMvQT09

Meeting ID: 889 8114 3966
Passcode: 308514

 

 

Tá aitheantas oifigiúil stáit tugtha don Chlochán mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus forbrófar plean teanga éifeachtach anois chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an phobail ar fad. Is féidir leatsa agus/nó d’eagraíocht do ghuth a chur in iúl agus a bheith mar chuid den phlean spreagúil seo ach cúpla nóiméad a ghlacadh chun an ceistneoir a ghabhann leis seo a fhreagairt. Tabharfaidh an suirbhé seo eolas cruinn dúinn ar an gcaoi a bhfuil an Ghaeilge in úsáid inár bpobal faoi láthair agus conas is féidir linn í a leathnú agus a fhorbairt amach anseo. Chun dul i dteagmháil leis an oiread daoine agus is féidir, agus más tusa atá i dteagmháil le d’eagraíocht, an bhféadfá a chur ar aghaidh chuig do bhunachar sonraí agus iarraidh orthu an suirbhé a chomhlánú agus a sheoladh ar ais freisin. Ba mhór againn do rannpháirtíocht i múnlú an phlean seo.Má tá aon cheist agat agus ceistneoirí comhlánaithe a chur ar aghaidh seol ríomhphost le do thoil: [email protected] Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit chomh maith agus d’aon ghrúpaí a bhféadfadh tú a bheith nasctha leo páirt a ghlacadh i nglao Geallsealbhóirí Zúmáil chun plé a dhéanamh ar conas is féidir dul ar aghaidh leis an bplean. Beidh an cruinniú seo ar siúl Dé Céadaoin 25 Eanáir idir 5.00 i.n. agus 6.00 p.m.Glac páirt i gCruinniú Zoomhttps://us06web.zoom.us/j/88190793496?pwd=K2pZcEwwSkUvbGhSNUJCUGo0ZFBydz09ID an chruinnithe: 881 9079 3496CÓD: 528327